Efekty projektu

Planowane efekty projektu:

  • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie – 60 osób,
  • Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie – 84 osoby,
  • Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 59 osób,
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 70 osób,
  • Liczba pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy którzy skorzystają ze wsparcia psychologicznego – 84 osoby,
  • Liczba pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy którzy skorzystają z pośrednictwa pracy – 70 osób,
  • Liczba pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy którzy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe poprzez udział w stażach zawodowych – 8 osób,
  • Liczba osób, która założyła działalność gospodarczą w wyniku uzyskania bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności – 14 osób.