Rekrutacja do projektu – ścieżka Działalności gospodarczej – trzecia tura naboru

Na podstawie §2 ust. 24 Regulaminu rekrutacji, informujemy iż trzecia tura naboru w ramach ścieżki Działalności gospodarczej potrwa do dnia 01.08.2018r. (środa). Jednocześnie przypominamy, iż grupa docelowa w ramach tej ścieżki została rozszerzona i formularze rekrutacyjne do projektu mogą również składać osoby nie będące żołnierzami/pracownikami cywilnymi wojska lub członkami ich rodzin, jeśli spełniają pozostałe kryteria rekrutacji (określone w Regulaminie rekrutacji w §1, ust. 4).