Lista rankingowa ocen biznesplanów

Poniżej zamieszczamy listę rankingową ocen biznesplanów.

 

Szczegółowa informacja o ocenie zostanie Państwu również przekazana w postaci indywidualnych pism.  Jednocześnie z uwagi na wydłużające się oczekiwanie, przez nas jako Realizatora, na transzę środków na sfinansowanie Państwa dotacji prosimy o nierejestrowanie na razie działalności gospodarczych. Wynika to z ograniczonego okresu wydatkowania przyznanych środków po podpisaniu umów na otrzymanie środków finansowych. O możliwości rejestrowania działalności oraz podpisywania umów poinformujemy Państwa telefonicznie. W indywidualnych przypadkach prosimy o kontakt.