Rekrutacja do projektu – ścieżka Działalności gospodarczej – dodatkowy nabór

Na podstawie §2 ust. 24 Regulaminu rekrutacji, ogłaszamy dodatkowy nabór w ramach ścieżki Działalności gospodarczej trwający do dnia 23.07.2018r. (poniedziałek). Ponadto grupa docelowa w ramach tej ścieżki zostaje rozszerzona i formularze rekrutacyjne do projektu mogą również składać osoby nie będące żołnierzami/pracownikami cywilnymi wojska lub członkami ich rodzin, jeśli spełniają pozostałe kryteria rekrutacji (określone w Regulaminie rekrutacji w §1, ust. 4).